Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 07.09.2021

Για να δείτε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 07.09.2021 πατήστε στο παρακάτω link:”
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8v35O74STj5ojMQfA?e=WEP5dy