Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 07/03/2016

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 07/03/2016 που είναι:
1. Απολογισμός Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών 2016
2. Προκρίσεις σε Πανελλήνια Ομαδικά και Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών 2016
3. Διάφορα – Ανακοινώσεις