Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 17/02/2020

Από το το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 17/02/2020 που είναι:

1. Κλήση σε απολογία Κεραυνού Ωραιοκάστρου

2. Απολογισμός Ομαδικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων ΕΣΣΘ-Χ 2020

3. Διοργάνωση Διανομαρχιακών Ατομικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων 2020

4. Προκρίσεις περιφερειακών πρωταθλημάτων για τη Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής.

5. Προγραμματισμός διοργάνωσης Πανελλήνιων Μαθητικών Πρωταθλημάτων

6. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση ΕΣΣΘ-Χ

7. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.

8. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα