Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 01/02/2016

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 01/02/2016 που είναι:
1. Κλήρωση 2ου Γύρου Ομαδικού Κυπέλλου 2016.
2. Ανάθεση διοργάνωσης των Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών 2016 για τις περιοχές Δυτικής Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και για την Τελική Φάση (Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής).
3. Διάφορα – Ανακοινώσεις