Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 08/10/2018

Από το το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 08/10/2018 που είναι:
1.  Διοργάνωση τουρνουά “Λευκός Πύργος”
2. Πρόταση θεμάτων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου
3. Αγορά Ανιχνευτών Μετάλλου για την αποφυγή χρήσης εξωαγωνιστικών μέσων κατά τη διάρκεια των τουρνουά της Ένωσης.
4. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
5. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα – Ταμειακή Ενημέρωση.