Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 05/03/2018

Από το το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 05/03/2018 που είναι:

1. Προκρίσεις περιφερειακών πρωταθλημάτων για τη Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής.
2. Προκρίσεις σε Πανελλήνια Ομαδικά και Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών 2018
3. Μίσθωση λεωφορείων για τη μετάβαση στα Πανελλήνια Μαθητικά Πρωταθλήματα.
4. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
5. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα – Ταμειακή Ενημέρωση