Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 02/10/2017

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 02/10/2017 που είναι:

  1. Αγωνιστικός Προγραμματισμός Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. για το A’ Εξάμηνο του 2018.
  2. Διοργάνωση τουρνουά Λευκός Πύργος
  3. Πρόταση θεμάτων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου
  4. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
  5. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα.