Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 06/02/2017

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 06/02/2017 που είναι:

  1. Κλήρωση Γ΄ γύρου Κυπέλλου
  2. Αίτηση ΣΟ Αμπελοκήπων “Βορράς” για χορήγηση αντιγράφων παρτίδων αθλητή
  3. Ομαδοποίηση θεμάτων Έκτακτης Γ.Σ.
  4. Απολογισμός διοργανώσεων Νεανικών και Λευκού Πύργο
  5. Ειδικός  Συνεργάτης Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.
  6. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
  7. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα