Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ της 02/03/2015

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στη συνεδρίαση του της 02/03/2015 είναι τα παρακάτω:
1) Απολογισμός διοργάνωσης 14ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
2) Προετοιμασία των αντίστοιχων διοργανώσεων για Χαλκιδική (07/03/2015) και Ανατολική Θεσσαλονίκη (08/03/2015).
3) Επικύρωση Προκρίσεων από Δυτική Θεσσαλονίκη για τη Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής.
4) Απόφαση για τις προκρίσεις των ομάδων σχολείων στην Τελική Φάση του Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών 2015.
5) Κλήρωση 2ου Γύρου Ομαδικού Κυπέλλου 2015
6) Λοιπά τρέχοντα θέματα