Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 09/11/2015

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 09/11/2015 που είναι:
1. Απολογισμός  διοργανώσεων .
2.Προετοιμασία διοργάνωσης Περιφερειακού Ομαδικου Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών 2016 και λοιπών Προκριματικών διοργανώσεων.
3. Διοργάνωση διαγωνισμού Καλλιτεχνικού Σκακιού.
4. Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015
5. Προετοιμασία  προσεχούς ετήσιας τακτικής Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.
6. Διάφορα – Ανακοινώσεις