Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 12/10/2021

Για να δείτε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 12/10/2021 πατήστε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8wRcOiKFLt0qpZnNq?e=1u1LZa