Επικοινωνία

Η Ένωση εδρεύει στην έδρα του ΑΜΟ Γαλαξίας, Β. Όλγας 285 –  Τ.Κ. 546  55

e-mail:  saeakeam@hotmail.com  Τηλ.2310 425873 , 6947 697115  (Μαυρομούστακος Σάββας)