Ενημερωτικά Δελτία , Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Ενημερωτικό Δελτίο 11.09.2017 – Τροποποιημένο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017

Για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στη συνεδρίαση της Δευτέρας 11.09.2017 πατήστε εδώ.
Για να δείτε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, όπως αυτό τροποποήθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 11.09.2017, πατήστε εδώ.