Ενημερωτικά Δελτία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2014

Ενημερωθείτε για ότι συζητήθηκε και αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της
Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που εγινε στις 08/01/ 2014.
Ορίσθηκαν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής Γενικής  Συνέλευσης της
Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Ενημερωτικό Δελτίο 1/2014