Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι Σωματείων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 18/20-01-2016

Το. Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κοινοποιεί τον πίνακα των Εκπροσώπων των Σωματείων-μελών της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα γίνει στις 18/20-01-2016 (18/01/2016 η πρώτη και 20/01/2016 η επαναληπτική συνέλευση εφόσον χρειασθεί).
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα πατήστε εδώ.