Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι Σωματείων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 30.10.2021 / 02.11.2021

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κοινοποιεί τον πίνακα των Εκπροσώπων των Σωματείων-μελών της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα γίνει στις 31.10.2021 / 02.11.2021 (31.10.2021 η πρώτη και 02.11.2021 η επαναληπτική συνέλευση εφόσον χρειαστεί).
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα πατήστε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8wUEuhoxXTESeiWKn?e=Y7Efxz