Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι Σωματείων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 07/09-10-2019

Το. Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κοινοποιεί τον πίνακα των Εκπροσώπων των Σωματείων-μελών της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα γίνει στις 07/09-10-2019 (07/10/2019 η πρώτη και 09/10/2019 η επαναληπτική συνέλευση εφόσον χρειαστεί).
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα πατήστε εδώ.