Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι Σωματείων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 08/10-10-2018

Το. Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κοινοποιεί τον πίνακα των Εκπροσώπων των Σωματείων-μελών της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα γίνει στις 08/10-10-2018 (08/10/2018 η πρώτη και 10/10/2018 η επαναληπτική συνέλευση εφόσον χρειασθεί).
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα πατήστε εδώ.