Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι Σωματείων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 16/18-10-2017

Το. Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κοινοποιεί τον πίνακα των Εκπροσώπων των Σωματείων-μελών της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα γίνει στις 16/18-10-2017 (16/10/2017 η πρώτη και 18/10/2017 η επαναληπτική συνέλευση εφόσον χρειασθεί).
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα πατήστε εδώ.