Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι Σωματείων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 14/15-09-2021

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κοινοποιεί τον πίνακα των Εκπροσώπων των Σωματείων-μελών της στην ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα γίνει στις 14/15-09-2021 (14/09/2021 η πρώτη και 15/09/2021 η επαναληπτική συνέλευση εφόσον χρειαστεί).
Για να δείτε τον σχετικό πίνακα πατήστε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8wAn8x-Rt9JW6W8nP?e=gEfDPt