Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Εκπρόσωποι σωματείων-μελών της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 04-05/02/2014

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ ανακοινώνει τη λίστα με τους εκπροσώπους των σωματείων που δικαιούνται να ψηφίσουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της που θα γίνει στις 04/05.02.2014 (στις 04/02/2014 η πρώτη και στις 05/02/2014 η επαναληπτική).
Για να μπορεί ένα σωματείο να ψηφίσει πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
Τη λίστα των εκπροσώπων μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Εκπρόσωποι σωματείων στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 04/05.02.2014