Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Εγγραφο ΚΕΔ προς ΤΕΔ με οδηγίες για ενημέρωση διοργανωτών και Επικεφαλής Διαιτητών αγώνων

Στο έγγραφο αυτό  η ΚΕΔ κάνει αναφορά στους  τροποποιημένους κανονισμούς της (Γενική Οδηγία 2/2014 και Κανονισμός Σεμιναρίων Διαιτησίας 2014) που είναι ήδη αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. από τις 20/08/2014.
Το έγγραφο της ΚΕΔ προς τις ΤΕΔ με οδηγίες για διοργανωτές και Επικεφαλης Διαιτητές αγώνων μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

Έγγραφο ΚΕΔ προς ΤΕΔ με οδηγίες για διοργανωτές και Επικεφαλής Διαιτητές αγώνων