Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων, που έγιναν την Τετάρτη 09/06/2021,το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ., συνεδρίασε τη Τρίτη 15/06/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΑΑ

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Πρόεδρος Γιακουστίδης Σπυρίδων-Αυγερινός

2

A΄Αντιπρόεδρος (Διοικητικού Τομέα) Παλαιοχωρινός Παναγιώτης

3

Β΄Αντιπρόεδρος  (Τεχνικού Τομέα) Στοϊμενίδης Ανδρέας

4

Γενικός Γραμματέας Κουκλιάτη Σεμέλη

5

Ταμίας Μπάλλας Κλέων-Ευάγγελος

6

Έφορος Αγώνων Γεροντόπουλος Πρόδρομος

7

Έφορος Ανάπτυξης και Σχολικού Σκακιού Μαγνήσαλη Φωτεινή

8

Έφορος Υλικού Γράψα Γεωργία

9

Έφορος Επικοινωνίας και Διαδικτύου Μπουντούλης  Πασχάλης

10

Ειδικός Γραμματέας Φωτοπούλου Παρασκευή

11

Ειδικός Ταμίας Λαγογιάννης Στυλιανός

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η  ΓΕΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΠ. -ΑΥΓ.   ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ ΣΕΜΕΛΗ