Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Διαιτητές 13ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δήμων Χαλκιδικής 2015

Τον πίνακα των διαιτητών που ορίσθηκαν από την Τ.Ε.Δ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. για να διαιτητεύσουν στο 13ο Ανοικτό Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δήμων Χαλκιδικής 2015 (1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου , 07/03/2015) μπορείτε να δείτε εδώ.