ΕΣΟ

Επείγουσα ανακοίνωση ΕΣΟ – Δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων – Ειδική πλατφόρμα προεγγραφής

Αγαπητοί φίλοι,

Σε συνέχεια της δημιουργίας του Μητρώου Αθλητικών Φορέων από τη ΓΓΑ, και της υποχρέωσης εγγραφής των ερασιτεχνικών Αθλητικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής Αθλητικών σωματείων, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΣΟ έχει ζητήσει από τη ΓΓΑ:

  1. Να δοθεί παράταση των προθεσμιών που αφορούν στην δημιουργία λογαριασμού στη σχετική πλατφόρμα (5/6/2020), όπως και στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων (30/6/2020) και
  2. Να εξαιρεθεί προσωρινά το άθλημά μας, από την υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου «Προπονητής» στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής όπως έχει γίνει και για τα άλλα 21 αθλήματα.

Επειδή δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από την ΓΓΑ και δεδομένου ότι η προθεσμία για τη δημιουργία λογαριασμού λήγει αύριο 5η Ιουνίου 2020, είναι απαραίτητο όλα τα σωματεία να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα προεγγραφής και να έχουν προβεί στη δημιουργία του σχετικού τους λογαριασμού, εισάγοντας τα βασικά στοιχεία (επωνυμία σωματείου, πρόεδρο και μέλη ΔΣ).

Ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμός (link) στην σελίδα της ΓΓΑ είναι ο εξής:

https://somateia.gga.gov.gr/user/register/sports_club

ΕΣΟ