Σχολικά

Δηλώσεις 13ου Ανοικτού Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος 2014 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείται όποιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μέσω της παρακάτω φόρμας συμμετοχής :

Δήλωση Σχολικού Ανατολικής