Σχολικά

Δηλώσεις συμμετοχής Μαθητών-Μαθητριών στα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2016

Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τα τρία Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών (Δυτικής Θεσ/νίκης-27/02/2016, Χαλκιδικής-27/02/2016 και ΑνατολικήςΘεσ/νίκης-28/02/2016) πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά μέχρι το βράδυ της 25/02/2016 στο παρακάτω link:

http://thedxsite.info/chess/index.php

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαλουθούν τη ροή των δηλώσεν συμμετοχής μπορο’υν να το κάνουν πατώντας στο παρακάτω link:

http://thedxsite.info/chess/show.php

(Η χρήση του δεύτερου link ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει την αποφυγή πολλαπλών εγγραφών συμμετοχής του ίδιου μαθητή-μαθήτριας στους αγώνες).