Σχολικά

Δηλώσεις συμμετοχής Μαθητών-Μαθητριών στα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2017

Οι δηλώσεις συμμετοχής  στα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών Δυτικής Θεσ/νίκης-11/03/2016 και Ανατολικής Θεσ/νίκης-12/03/2017) πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά μέχρι το μεσημέρι της 10/03/2017 στο παρακάτω link  :

http://thedxsite.info/chess/index.php

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαλουθούν τη ροή των δηλώσεν συμμετοχής μπορούν να το κάνουν πατώντας στο παρακάτω link:

http://thedxsite.info/chess/show.php

(Η χρήση του δεύτερου link ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει την αποφυγή πολλαπλών εγγραφών συμμετοχής του ίδιου μαθητή-μαθήτριας στους αγώνες).