Σχολικά , Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Δήλωση διαθεσιμότητας για ανάληψη καθηκόντων διαιτησίας στο َΑτομικά Σχολικά Πρωταθλήματα της ΕΣΣΘΧ για το 2020 

Καλημέρα σας,
Παρακαλούμε να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας για ανάληψη καθηκόντων διαιτησίας στα Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα της ΕΣΣΝΘ-Χ για το 2020 συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/VGLi4fViXCcrJth1A

Η δήλωση διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται για να διευκολύνει τη διαδικασία ορισμού διαιτητών.
Δείτε τις προκηρύξεις των Ατομικώςν σχολικών Πρωταθλημάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στη ενότητα Ατομικά Σχολικά

Η υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη  06/02/20 στις 18:00. 

Σε περίπτωση τελικού ορισμού σας ως διαιτητή σε κάποιο από τα πρωταθλήματα θα ενημερωθείτε απευθείας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς και μέσω του διοριστηρίου εγγράφου της ΤΕΔ.

Σας ευχαριστούμε,

εκ μέρους της Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας ΕΣΣΘΧ,

Μιμίκος Στέλιος