Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Δήλωση διαθεσιμότητας για ανάληψη καθηκόντων διαιτησίας στα Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ για το 2019

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας για ανάληψη καθηκόντων διαιτησίας στα Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα της ΕΣΣΘ-Χ για το 2019.
Η δήλωση διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται για να διευκολύνει τη διαδικασία ορισμού διαιτητών.Η υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη  14/2/19 στις 20:00. 

Σε περίπτωση τελικού ορισμού σας ως διαιτητή σε κάποιο από τα πρωταθλήματα θα ενημερωθείτε απευθείας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς και μέσω του
διοριστηρίου εγγράφου της ΤΕΔ.

Κάντε την δήλωση διαθεσιμότητας συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα: