Προκηρύξεις , Σχολικά

Γενική Προκήρυξη Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων 2014

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.,  ενόψει της έναρξης των Περιφερειακών Ατομικών Σχολικών της Πρωταθλημάτων για το 2014,  εξέδωσε την παρακάτω Γενική Προκήρηξη.
Σύντομα θα εκδοθούν και οι προκηρύξεις για κάθε περιοχή (Περιφερειακή Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Περιφερειακή Εκπαίδευση Ανατολικής  Θεσσαλονίκης, Δήμοι Χαλκιδικής).

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων 2014