Α΄ Τοπική 2013 Αποτελέσματα ανά γύρο

Round 1 on 2013/01/27 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 2 Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 3½ Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9
2 3 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5½ – 2½ Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 8
3 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 5 – 3 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7
4 5 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 3½ – 4 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
5 1 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 0 – Bye
Round 2 on 2013/02/03 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 7 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 – 3½ ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 5
2 8 Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 3 – 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 4
3 9 Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4½ – 3½ Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3
4 1 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 3½ – 4½ Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
5 6 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 – Bye
Round 3 on 2013/02/10 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 3 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6 – 1½ Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 1
2 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 4 – 4 Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9
3 5 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 5 – 3 Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 8
4 6 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3½ – 4½ Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7
5 2 Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 – Bye
Round 4 on 2013/02/17 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 8 Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 3½ – 4½ Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
2 9 Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 4 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 5
3 1 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 6 – 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 4
4 2 Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3½ – 4½ Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3
5 7 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 – Bye
Round 5 on 2013/02/24 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 2½ – 5½ Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
2 5 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 2 – 6 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 1
3 6 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3½ – 4½ Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9
4 7 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 5 – 2½ Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 8
5 3 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 – Bye
Round 6 on 2013/03/31 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 9 Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4½ – 3½ Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7
2 1 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 3½ – 4½ Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
3 2 Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 – 6½ ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 5
4 3 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5 – 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 4
5 8 Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 0 – Bye
Round 7 on 2013/04/07 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 5 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 4 – 4 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3
2 6 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6½ – 1 Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
3 7 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 – 6 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 1
4 8 Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 2½ – 5½ Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9
5 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 0 – Bye
Round 8 on 2013/04/14 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 1 Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 3½ – 4½ Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 8
2 2 Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 – 3 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 7
3 3 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 – 6 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
4 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 3½ – 4 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 5
5 9 Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 – Bye
Round 9 on 2013/04/21 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 6 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6½ – 1½ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. 4
2 7 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4½ – 3 Σ.Ο. “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3
3 8 Σ.Ο.Θ  “Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” 3 – 3½ Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
4 9 Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4½ – 3½ Α.Π.Ο ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ” 1
5 5 ΣΑ Ε.Σ.Θ. “Γ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” 0 – Bye