Κύπελλο

Αποτελέσματα Τελικού και Μικρού Τελικού Κυπέλλου Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015

Τα αποτελέματα του Τελικού και του Μικρού Τελικού του Κυπέλλου Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015 είναι τα εξής:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 2015
Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     –  Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                   ½ – 3½
Μαλικέντζος Σωτήριος                          –  Αργυρούδης Σταμάτης                0   –    1
Μπάλλας Αθανάσιος-Παναγιώτης      –   Βραγοτέρης Αντώνιος                0   –    1
Μπούσιος Χρήστος                                –   Τσακνάκης  Ζήσης                     1/2 –  1/2
Σταμουλάς Νίκος                                    –   Παπαδόπουλος Παναγιώτης      0   –   1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΟΥ  Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015
Α.Σ. ΠΑΟΚ                      –  Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ              1  – 3
Μπρίμπος Ευάγγελος       –  Μεταξάς Ευστάθιος      1  –  0
Συμεωνίδης  Θεοχάρης    –  Μήτρου Ανδρέας           0  –  1
Κόμσουλας  Αστέριος       –  Τσινάρης Φώτιος           0  –  1
Πορτοκαλίδης  Ιωάννής  –  Λαμπρίδης Αθανάσιος  0  –  1

Κυπελλούχος Ομάδα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  για το 2015 αναδείχθηκε η ομάδα του Ο.Σ. Τριανδρίας.