ΕΣΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΤΕΡΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Το έγγραφο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας είναι το παρακάτω

Αριθ.Πρωτ. 11530/19-6-2020
Προς την
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΣΟ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ της Ομοσπονδίας, στη συνεδρίασή του στις 13/6/2020, συζήτησε και αποδέχθηκε την υπ.Αρίθμ.Πρωτ:΄ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/  692797/23135/1950/280/07.01.2020 γνωμάτευση του τμήματος αθλητικής επιστημονικής υποστήριξης και εκπαίδευσης της ΓΓΑ, στην οποία αναφέρεται ότι:
«η κάρτα υγείας αθλητή αποτελεί προσωπικό έγγραφο και είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε αθλητική ιδιότητα, είναι δε έγκυρη και οφείλει να γίνεται δεκτή από τις γραμματείες ή τον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα (άρθρο 1, παρ.3), εφόσον το έγγραφο φέρει τη σφραγίδα του αρμόδιου ιατρού και της ομοσπονδίας από την οποία  εκδόθηκε (άρθρο 2 παρ. 1. α. και δ.). ». 
Κατά συνέπεια, παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των διαιτητών ότι για τη συμμετοχή στους πάσης φύσεως σκακιστικούς αγώνες είναι αποδεκτή κάθε έγκυρη Κάρτα Υγείας Αθλητή, ανεξάρτητα από το άθλημα για το οποίο εκδόθηκε.