ΕΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΟ ΠΡΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Η ΕΣΟ επισημαίνει εκ νέου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.4726/2020, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4825/2021, κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 σε πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων συμμετέχουν μόνο σωματεία τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση.

Σύμφωνα, επίσης, με διευκρίνιση από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ στο ίδιο καθεστώς εμπίπτουν και οι αθλητές. Δηλαδή, και σε πανελλήνιους ατομικούς αγώνες / πρωταθλήματα ή και στις τελικές φάσεις πανελλήνιων ατομικών αγώνων / πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές των σωματείων που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση.