Σχολικά

Ανακοίνωση της Ε.Σ.Ο. για την επιβεβαίωση συμμετοχών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών 2016

Την σχετική ανακοίνωση της Ε.Σ.Ο. μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2016

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για τα Ομαδικά Πρωταθλήματα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων την Παρασκευή 22 Απριλίου, ώρα 19:00 – 22:00 και το Σάββατο 23 Απριλίου, ώρα 07.00 – 09.00, με βάση τους πίνακες ανά κατηγορία, που θα έχουν αναρτηθεί στο χώρο των αγώνων. Για να γίνει η επιβεβαίωση, οι ομάδες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη τους είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για τα Ατομικά Πρωταθλήματα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων το Σάββατο 23 Απριλίου, ώρα 17:00 – 22:00, με βάση τους πίνακες ανά κατηγορία, που θα έχουν αναρτηθεί στο χώρο των αγώνων.

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην προθεσμία επιβεβαίωσης των συμμετοχών.

Περισσότερες πληροφορίες (ανακοινώσεις, συμμετοχές ανά πρωτάθλημα κλπ) στην ιστοσελίδα των αγώνων: http://www.chessfed.gr/sxolika2016/