Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Αλλαγή της ημερομηνίας της τακτικής μηνιαίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σεπτεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. μετατίθεται και θα γίνει την Δευτέρα 11/09/2017.