Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Αλλαγή της ημερομηνίας της τακτικής μηνιαίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοεμβρίου

Λόγω αδυναμίας ύπαρξης απαρτίας τη Δευτέρα 06/11/2017 η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. μετατίθεται και θα γίνει την Δευτέρα 13/11/2017