Σχολικά

Αλλαγές στην προκήρυξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών 2019

Η νέα προκήρυξη της Ε.Σ.Ο. για τα τα Πανελλήνια Ατομικά και Ομαδικά Μαθητών-Μαθητριών 2019 βρίσκεται εδώ 

Οι σημαντικότερες  αλλαγές συνοψίζονται στα εξής :
– Αλλάζουν τα ποσά των παραβόλων συμμετοχής όσων προκρίνονται  στα Ατομικά και των παραβόλων συμμετοχής των προκριθέντων σχολειων στα Ομαδικά Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών 2019
α) Για τα ατομικά  το ποσό παραβόλου συμμετοχής  ορίζεται στα 35 ευρώ ανά συμμετέχοντα εκτος Αττικής (Εξαιρούνται από την καταβολή του οργανωτικού παραβόλου, από το 3ο συμμετέχον παιδί και πάνω, οι πολύτεκνες οικογένειες. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους προκριμένους μαθητές και μαθήτριες (όχι τους συμμετέχοντες στο «15ο Ανοικτό Κύπελλο Μαθητών-Μαθητριών)
β) για τα Ομαδικα το ποσό παραβόλου συμμετοχής  ορίζεται στα 45 ευρώ ανά ομάδα εκτός αττικής.
γ) Για το ανοιχτό κύπελλο το οργανωτικό παράβολο ορίζεται στα 20 € ανά συμμετέχοντα.

–  Σύμφωνα με την από 16/3/2019 απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ, μαθητές – μαθήτριες και σχολικές ομάδες που για οποιοδήποτε λόγο δεν προκρίθηκαν (είτε αγωνίστηκαν στα περιφερειακά πρωταθλήματα είτε όχι) μπορούν να συμμετάσχουν στην τελική φάση των πανελλήνιων πρωταθλημάτων (ομαδικό και ατομικό) με την καταβολή αυξημένου οργανωτικού παραβόλου ως εξής:

1)Για τα ατομικά πρωταθλήματα 40 € ανά συμμετέχοντα από την υπόλοιπη Ελλάδα (πλην Αττικής)

2)Για τα ομαδικά πρωταθλήματα 50 € ανά ομάδα από την υπόλοιπη Ελλάδα (πλην Αττικής).

Μετά από αυτή την  εξέλιξη, όσοι δεν προκρίθηκαν αλλα επιθυμούν να παίξουν στα Πανελλήνια Ατομικά να μας το δηλώσουν άμεσα στο email saeakeam@hotmail.com
Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα σχολεία που δεν προκρίθηκαν αλλά θέλουν να συμμετάσχουν.