Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Αιτήσεις προαγωγών διαιτητών για το 2018

Αγαπητοί φίλοι διαιτητές, σας κοινοποιούμε έγγραφο της Κ.Ε.Δ. με θέμα τις αιτήσεις προαγωγής που θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά στην Κ.Ε.Δ. μέχρι τις 16/02/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις διαβάστε το έγγραφο της Κ.Ε.Δ.  εδώ.