Αγωνιστικό Πρόγραμμα

Τροποποιημένος Αγωνιστικός Προγραμματισμός ΕΣΣΘΧ   Α’ Εξαμήνου 2022

Αγωνιστικός Προγραμματισμός Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ για το διάστημα Ιανουάριος-Μάϊος 2022

Δείτε τον Αγωνιστικό Προγραμματισμό της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020
Όλες οι διοργανώσεις του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Δείτε τον αγωνιστικό προγραμματισμό  της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  για το διάστημα  Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος  2019 και Ιανουάριος-Μάιος 2020

Δείτε τον αγωνιστικό προγραμματισμό της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ . για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018 και Ιανουάριος-Μάϊος 2019

Δείτε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ένωσης μέχρι το Μάιο του 2018.