Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Έντυπο ΤΕΔ για δήλωση ενέργειας διαιτητή για το 2017

Μπορείτε παρακάτω να κατεβάσετε το ¨Εντυπο δήλωσης ενέργειας διαιτητή για το 2017
και αφού το συμπληρώσετε να το στείλετε στο saeakeam@hotmail.com
Μόνο όσοι στείλουν το έντυπο δήλωσης ενέργειας διαιτητή για το 2017 θα μπορούν να διαιτητεύσουν σε αγώνες το έτος 2017.