Σχολικά , Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Έγγραφο της Τ.Ε.Δ. με πίνακα ορισμού διαιτητών για το 14ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2015 της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Η ΤΕΔ  της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιεί την λίστα των διαιτητών που θα διαιτητεύσουν στο 14ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2015 της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.
Την λίστα των διαιτητών μπορείτε μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Ορισμός διαιτητών για το 14ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2015 της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.