Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. με θέμα τις προαγωγές διαιτητών

Η Κ.Ε.Δ. εξέδωσε σήμερα 01/01/2015 και κοινοποίησε προς όλες τις Τ.Ε.Δ. έγγραφο με θέμα τις προαγωγές διαιτητών για το 2015.
Η Τ.Ε.Δ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. καλεί τους διαιτητές της δύναμης της που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προαγωγής και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να καταθέσουν την αίτηση τους στην Τ.Ε.Δ. μέχρι την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας (20/01/2015).
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το έγγραφο της Κ.Ε.Δ. με θέμα τις προαγωγές διαιτητών για το 2015 όπως και το ειδικό Έντυπο  αιτήματος προαγωγής διαιτητή της Κ.Ε.Δ.

Έγγραφο της Κ.Ε.Δ. με θέμα τις προαγωγές διαιτητών για το 2015

Έντυπο  αιτήματος προαγωγής διαιτητή της Κ.Ε.Δ.