ΕΣΟ

Έγγραφο της ΕΣΟ προς τα σωματεία-μέλη της

Με την συγκεκριμένο έγγραφο που εξέδωσε και κοινοποιεί προς τα σωματεία-μέλη της η Ε.Σ.Ο., εν όψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας στις 28/03/2021:

– παρακαλούνται τα σωματεία να αποστείλουν στην Ε.Σ.Ο. έως και Τετάρτη 03/03/2021 την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και
– εφιστάται η προσοχή τους για την εξόφληση των συνδρομών τους πεις την Ε.Σ.Ο. έως και την Παρασκευή 12/03/2021 σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο της Ε.Σ.Ο. πατήστε στο παρακάτω ink:

https://1drv.ms/b/s!AoDwszq4zjp8vBwwfeg_UB8qPf6A