Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Έγγραφα ΚΕΔ και ΤΕΔ για προαγωγωγές διαιτητών και δήλωση ενέργειας διαιτητή για το 2016

Η Κ.Ε.Δ. εξέδωσε και κοινοποιεί έγγραφο της με θέμα τις προαγωγές διαιτητών για το 2016.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το έγγραφο της ΚΕΔ  πατώντας εδώ.
Μπορείτε ακόμη παρακάτω να να κατεβάσετε:
1) Το έντυπο του αιτήματος προαγωγής διαιτητή και
2) Το έντυπο δήλωσης ενέργειας διαιτητή για το 2016
και αφού τα συμπληρώσετε τα στέλνετε στο saeakeam@hotmail.com
Μόνο όσοι στείλουν το έντυπο δήλωσης ενέργειας διαιτητή για το 2016 θα μπορούν να διαιτητεύσουν σε αγώνες το έτος 2016.